Italia
 
   

DIGITAL METRICS BULGARIA е консултантска компания за директен маркетинг и управление на връзките с клиентите (CRM).
Подкрепяме продажбите на клиентите си чрез интегрирана платформа за директен дигитален маркетинг, като съчетаваме:

  • знание за пазара;
  • достъп до 1,5 милиона активни потребители в България;
  • собствена технология за ефективна доставка по e-mail и SMS на рекламни съобщения и нюзлетъри.

Помагаме да натрупате знание за клиентите и да подобрите лоялността към брандове си чрез CRM услуги и дигитални промоции
Предоставяме детайлен анализ за ефективността на маркетинговите ви инвестиции.

   

EMPOWER предоставя технологични услуги за интегриране на IT системите на клиента с платформата за директен маркетинг.
Търговските цели и комуникацията с потребителите да бъдат постигнати чрез оптимизирани и прости операции.

GEKOADV е рекламният ни посредник, който разполага с профилирана база данни от 1,5 милиона активни потребители, дали съгласието си да получават търговски съобщения.   
Екипът ни ще направлява директната ви комуникация за достигане на избраните потребителски таргети.

Качеството на нашата база данни и ефективността на маркетинговите ни стратегии ще гарантират най-висок процент за конвертиране на потенциални потребители в реални.

MAILMAKER е бърз и гъвкав професионалeн софтуер, който позволява на клиента да управлява всеки вид e-mail и SMS комуникация.
MAILMAKER е една от водещите платформи, която се ползва от издатели, рекламни агенции, банки и застрахователи за управлението на дигиталния им маркетинг.
MAILMAKER  е разработен от нашата партньорска компания в Италия и през последните 20 години чрез него са реализирани кампании за някои от най-големите италиански и международни компании.

С дигитален подарък опростявате логистиката на промоциите си, докато инвестициите се концентрират върху реалната стойност на наградата.
Чрез нашата система за предоставяне на дигитални подаръци управлявате покупките, избягвате трудностите за съхранение и логистика на физическите награди, контролирате наличността в реално време.
Цифровата верига за доставки може да бъде интегрирана и със скреч карта, като се гарантира пълна проследяемост на операцията.